Điều khoản sử dụng

Chào bạn,

Dưới đây là cách điều khoản sử dụng của trang MyPhamCoTotKhong.com

Bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng của trang web trước khi sử dụng trang MyPhamCoTotKhong.com.

Trang web có quyền thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn không được phép sử dụng trang web để phạm pháp hoặc để gây hại cho người khác.

Trang web có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng.

Trang https://myphamcototkhong.com/ không thu thập thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ và để tăng cường trải nghiệm người dùng.

Trang web không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web của bạn.

Trang web có quyền sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Ngoài ra, điều khoản sử dụng còn có thể bao gồm các quy định về bản quyền, quyền riêng tư, thỏa thuận về thanh toán và các chính sách khác. Vì vậy, trước khi sử dụng bất kỳ trang web nào, bạn nên đọc kỹ điều khoản sử dụng để tránh vi phạm và tránh bị hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của mình.